Izdavanje potvrda

Budući da su u tijeku godišnji odmori, ulazna su vrata naše škole zatvorena. U slučaju da su vam potrebna uvjerenja o pohađanju naše škole, možete se obratiti na broj telefona (021) 323-445 (knjižnica: gđa Melanija) od 9 do 12 sati. Knjižnica će raditi do 28. srpnja 2021.