panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika
Download details
Godišnji plan i program - 2017/18 Godišnji plan i program - 2017/18 HOT
(6 votes)

1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI    5
2. OSNIVANJE    5
3. DJELATNOST    5
4. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA ŠKOLE    6
5. OPREMLJENOST PROSTORA    6
6. UČENICI    6
7. DJELATNICI ŠKOLE    7
7.1 RAVNATELJ    7
7.2 STRUČNI SURADNICI – ADMINISTRATIVNO OSOBLJE    7
7.3 NASTAVNICI PO PREDMETIMA    7
7.4 OSTALI DJELATNICI    8
8. ORGANIZACIJA NASTAVE    9
8.1 PREMA BROJU RADNIH DANA U TJEDNU    9
8.2 NASTAVNI PROGRAM    9
8.3 GODIŠNJI BROJ SATI    10
8.4 IZBORNA NASTAVA    10
8.5 FAKULTATIVNA NASTAVA    11
8.6 DODATNA NASTAVA    11
8.7 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTI    11
8.8 TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA    12
9. KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.    17
9.1. KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE    19
10. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE    21
11. NATJECANJA    21
12. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I OSIGURANJE UČENIKA    22
13. PEDAGOŠKO PREVENTIVNI PROGRAM    22
14. MATURALNA PUTOVANJA I IZLETI    22
15. SURADNJA S RODITELJIMA    23
16. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA    23
17. PROGRAM RADA KNJIŽNICE    24
18. PROGRAM RADA RAZREDNIKA    26
19. PROGRAM RADA RAVNATELJA    27
20. PROGRAM RADA TAJNIKA    28
21. PROGRAM RADA PEDAGOGA    30
22. PROGRAM RADA RAČUNOVODSTVA    35
23. PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA I VIJEĆA RODITELJA    36

.