Raspored sati od 21. rujna 2020.

1. A

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Vjeronauk
Biologija
Kemija
Povijest
Engleski jezik
2.
Vjeronauk
Biologija
Kemija
Povijest
Engleski jezik
3.
Grčki jezik
Hrvatski jezik
Fizika
Glazbena umjetnost
Geografija
4.
Grčki jezik
Hrvatski jezik
Fizika
Matematika
Geografija
5.
Likovna umjetnost
Latinski jezik
Engleski jezik
Matematika
Hrvatski jezik
6.
Matematika
Latinski jezik
Latinski jezik
TZK – Ž / tal / njem
Hrvatski jezik
7.
Matematika
 
Grčki jezik
TZK- Ž / tal / njem
SRZ
8.
 
 
TZK – M  14:45
 
 

1. B

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Kemija
Latinski jezik
Fizika
Engleski jezik
Geografija
2.
Kemija
Latinski jezik
Fizika
Likovna umjetnost
Geografija
3.
Engleski jezik
Biologija
Glazbena umjetnost
Latinski jezik
Hrvatski jezik
4.
Engleski jezik
Biologija
Grčki jezik
Povijest
Hrvatski jezik
5.
Grčki jezik
Hrvatski jezik
Grčki jezik
Povijest
Matematika
6.
Matematika
Hrvatski jezik
Vjeronauk
TZK – Ž / tal / njem
Matematika
7.
Matematika
 
Vjeronauk
TZK- Ž / tal / njem
SRZ
8.
 
 
TZK – M  14:45
 
 

2. A

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Matematika
Engleski jezik
Biologija
Grčki
Latinski
2.
Matematika
Engleski jezik
Biologija
Grčki jezik
Latinski
3.
Glazbena umjetnost
Vjeronauk
Matematika
Fizika
Kemija
4.
Hrvatski jezik
Vjeronauk
Matematika
Fizika
Kemija
5.
Hrvatski jezik
Grčki jezik
Likovna umjetnost
Engleski jezik
Povijest
6.
Geografija
Latinski jezik
Informatika
Hrvatski jezik
Povijest
7.
Geografija
 
Informatika
Hrvatski jezik
SRZ
8.
 
  TZK – Ž  14:15
TZK – M  13:50
 
Informatika

2. B

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Grčki jezik
Latinski jezik
Vjeronauk
Fizika
Kemija
2.
Geografija
Glazbena umjetnost
Vjeronauk
Fizika
Kemija
3.
Geografija
Grčki jezik
Biologija
Engleski jezik
Povijest
4.
Matematika
Grčki jezik
Biologija
Hrvatski jezik
Povijest
5.
Matematika
Engleski jezik
Matematika
Hrvatski jezik
Latinski jezik
6.
Hrvatski jezik
Engleski jezik
Matematika
Informatika
Latinski jezik
7.
Hrvatski jezik
Informatika
Likovna umjetnost
Informatika
SRZ
8.
 
  TZK – Ž  14:15
TZK – M  13:50
 
 

3. A

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Engleski jezik
Psihologija
Logika
Geografija
Biologija
2.
Engleski jezik
Sociologija
Glazbena umjetnost
Sociologija
Biologija
3.
Povijest
Latinski jezik
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Grčki jezik
4.
Povijest
Latinski jezik
Likovna umjetnost
Hrvatski jezik
Grčki jezik
5.
Matematika
Fizika
Grčki jezik
Matematika
Vjeronauk
6.
Hrvatski jezik
Fizika
Kemija
Matematika
Vjeronauk
7.
Hrvatski jezik
 
Kemija
Latinski jezik
SRZ
8.
TZK – M  14:45
TZK – Ž  13:10
 
 
 

3. B

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Povijest
Sociologija
Grčki jezik
Sociologija
Vjeronauk
2.
Povijest
Psihologija
Grčki jezik
Geografija
Vjeronauk
3.
Likovna umjetnost
Hrvatski jezik
Logika
Biologija
Fizika
4.
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Kemija
Biologija
Fizika
5.
Engleski jezik
Matematika
Kemija
Latinski jezik
Grčki jezik
6.
Latinski jezik
Matematika
Glazbena umjetnost
Hrvatski jezik
Matematika
7.
Latinski jezik
 
Engleski jezik
Hrvatski jezik
SRZ
8.
TZK – M  14:45
TZK – Ž  13:10
 
 
 

4. A

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Latinski jezik
Fizika
Hrvatski jezik
Biologija
Vjeronauk
2.
Latinski jezik
Fizika
Hrvatski jezik
Biologija
Vjeronauk
3.
Filozofija
Matematika
Povijest
Matematika
Latinski jezik
4.
Filozofija
Matematika
Povijest
Grčki jezik
Engleski jezik
5.
Grčki jezik
Likovna umjetnost
Glazbena umjetnost
Grčki jezik
Hrvatski jezik
6.
Kemija
Politika i gosp.
Engleski jezik
Geografija
Hrvatski jezik
7.
Kemija
 
Engleski jezik
Geografija
SRZ
8.
 TZK – M  13:50
 
 
 TZK – Ž  13:50
 

4. B

 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
1.
Filozofija
Glazbena umjetnost
Povijest
Latinski jezik
Hrvatski jezik
2.
Filozofija
Likovna umjetnost
Povijest
Engleski jezik
Hrvatski jezik
3.
Grčki jezik
Fizika
Grčki jezik
Engleski jezik
Matematika
4.
Kemija
Fizika
Grčki jezik
Geografija
Matematika
5.
Kemija
Politika i gosp.
Hrvatski jezik
Geografija
Biologija
6.
Latinski jezik
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Vjeronauk
Biologija
7.
Latinski jezik
 
Matematika
Vjeronauk
SRZ
8.
  TZK – M  13:50
 
 
 TZK – Ž  13:50