23. lipnja: ISPITI PRED POVJERENSTVOM

Članak 94. Statuta Škole propisuje da „učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pismeni zahtjev Nastavničkom vijeću preko ureda tajništva radi polaganja ispita pred povjerenstvom“.

Na Sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 19. lipnja, prihvaćeni su svi zahtjevi učenika i imenovana ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema ovom rasporedu:

Utorak, 23. lipnja 2020.

SOCIOLOGIJA
u 12:30 

ENGLESKI JEZIK
u 12.30
- pismeni dio 
u 13.45 - usmeni dio

LATINSKI JEZIK
u 14.30
- pismeni dio 
u 15.45 - usmeni dio