panel
174
učenika
panel
16
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Natječaj i uvjeti upisa u Prvi razred 2017.

Na temelju članka 22. Stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08; 86/09; 92/10; 105/10-ispr; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13. i 152/14 i 7/17 ) i Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./18. ( Narodne novine broj 48/17. )

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
„ Don Frane Bulić“ Split s pravom javnosti
Zrinjsko – frankopanska 19

objavljuje NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred šk. god. 2017./18.

PROGRAM

Klasična gimnazija

BROJ UČENIKA

52

  1. STRANI JEZIK

Engleski jezik, Njemački jezik

(izbor jednog od ponuđenih jezika )

PREDUVJET UPISA

Preporuka župnika i krsni list

( predati do 30.lipnja 2017. u 14:00)

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis

( VII. I VIII. raz. osnovne škole )

  • Hrvatski jezik
  • Strani jezik
  • Povijest
  • Zemljopis
  • Matematika

 

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis

( po izboru škole )           

 

  • Biologija ili         Latinski jezik

 

Datum provjere STRANOG JEZIKA

( za učenike koji ga nisu učili najmanje 4 god. u O.Š.)

Ponedjeljak 03. srpnja 2017. u 9:00 sati

UPISI   U   PRVI   RAZRED šk. god. 2017./2018.

Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. svibnja 2017. (vidi web stranicu MZO), donosimo uvjete za upis učenika u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti „ Don Frane Bulić “ Split.

U Školu se upisuju:

- kandidati za duhovna zvanja ( sjemeništarci i redovnički kandidati/ce)

- ostali kandidati

Boduju se zajednički , posebni i dodatni elementi upisa

( prema Pravilniku o elementima i kriterijima za upis NN,49/15 )

Zajednički elementi:

- prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja.
- zaključne ocjene u posljednja 2 (7 i 8) razreda osnovnog obrazovanja iz ovih nastavnih predmeta:
hrvatski jezik
matematika
prvi strani jezik
povijest
geografija
biologija ili latinski jezik
Maksimalni broj bodova iz zajedničkih elemenata je 80 bodova.

I. VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA ZNANJA I U SPORTU

A/ Izravan upis – za osvojeno 1.,2.,3. mjesto na državnom/ međunarodnom natjecanju iz predmeta posebno značajnih za upis u 5., 6., 7. i 8. razreda osnovnog obrazovanja u pojedinačnoj konkurenciji.

B/ Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati koji su na državnom /međunarodnom natjecanju (svi predmeti) postigli:
- prvo mjesto kao član skupine                    4 boda
- drugo mjesto kao član skupine                   3 boda
- treće mjesto kao član skupine                 2 boda
- sudjelovali kao pojedinac ili član skupine 1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje AZOO.

C/ NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA
- prvo mjesto kao članovi ekipe       3 boda
- drugo mjesto kao članovi ekipe       2 boda
- treće mjesto kao članovi ekipe         1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje Hrvatski školski športski savez.

 2. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

- odnose se na kandidate koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja ( vidi web stranicu MZO ) 1 bod
- kandidati sa zdravstvenim teškoćama   1 bod
Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju zbroja bodova koje je kandidat stekao.
Kandidati za duhovna zvanja upisuju se izravno uz odluku Ordinarijata ili redovničke zajednice. Zamolbu dostavljaju Ordinarijatu ili redovničkoj zajednici do 30.06.2017. godine.

VAŽNO:
Kandidati
za upis u našu Školu moraju do petaka 30.lipnja 2016. do 14:00 sati predati u Tajništvu škole osobno ili faksom (021/386 149 ) preporuku župnika i krsni list, jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa ).

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju dostaviti od 13. – 17.07.2017. do 14 sati u Tajništvo Škole slijedeće dokumente:
-         dokumente koji su uvjeti za upis ( potvrde dodatnih bodova )
-         potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole ( upisnica )

DODATNE PROVJERE ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u ponedjeljak 03.07.2017. u 9:00 sati u našoj školi ( strani jezik kojeg kandidat nije učio u osnovnoj školi – engleski /njemački jezik ).

NAPOMENA: Fakultativne predmete – talijanski / njemački jezik učenici prijavljuju na početku školske godine.

LJETNI UPISNI ROK kalendar:

Početak prijava obrazovnih programa

26.06.2017.

Rok za dostavu potrebne dokumentacije u osnovnoj školi

26.06.2017.

Rok za dostavu preporuke župnika i krsnog lista

30.06.2017 do 14:00 sati

Provjera znanja iz stranog jezika u srednjoj školi

03.07.2017. u 9:00 sati

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultati dodatnih provjera

6.-7.07.2017.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

10.07.2017.

Završetak prijava obrazovnih programa. Početak ispisa prijavnica.

10.07.2017.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica. Brisanje s lista kandidata koji nisu dostavili prijavnice.

12.07.2017.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.07.2017.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis i potpisane upisnice u srednje škole

13.-17.07.2017. do 14:00 sati

Ispis E-mail