UPISI 2024./2025.

Klasa: 603-01/24-12/01
Ur. broj: 2181-1-292/01-24-3
Split, 19. lipnja 2024.

 

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019., 64/2020., 151/22, 155/23, 156/23) i Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. (»Narodne novine«, broj 60/2024)

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
„Don Frane Bulić“ Split s pravom javnosti
Zrinjsko-frankopanska 19
objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred u šk. god. 2024./2025.

Program

Klasična gimnazija (320404)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

52

Predmeti posebno važni za upis ( VII. i VIII. razred OŠ)

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija

Predmet od posebne važnosti za upis (po izboru škole)

Biologija

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (po izboru škole)

Natjecanje iz vjeronauka

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

Krsni list

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike koji ga nisu učili najmanje 4 godine u OŠ

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1. strani jezik - 4.7.2024. u 9:00 (na pisani zahtjev učenika)

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju koji ga nisu učili najmanje 4 godine u OŠ

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.strani jezik - 26.6.2024. u 9:00 (na pisani zahtjev učenika)

Popis stranih/klasičnih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Latinski jezik, Grčki jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao fakultativni nastavni predmeti

Njemački jezik, Talijanski jezik

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

20,00 eura

 

UPISI U PRVI RAZRED šk. god. 2024./2025.

Temeljem Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. svibnja 2024. („Narodne novine“, broj 60/2024.) donosimo uvjete za upis u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti.

Vrednuju se zajednički, dodatni i posebni elementi upisa. Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkoga i dodatnoga elementa vrednovanja (prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, „Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22). Pri utvrđivanju ljestvice poretka kandidatima pripadnicima romske nacionalne manjine i kandidatima bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi uz zajednički i dodatni element vrednovanja boduje se i element vrednovanja sukladno članku 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

Zajednički elementi:

 • prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
 • zaključne ocjene u posljednja dva (7. i 8.) razreda osnovnog obrazovanja iz ovih nastavnih predmeta:
  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Povijest
  • Geografija
  • Biologija

Maksimalni broj bodova iz zajedničkih elemenata je 80 bodova.

 1. VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA I SPORTSKIM NATJECANJIMA

Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Povijesti, Geografije te natjecanja iz Vjeronauka, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju  

Pravo na izravan upis/Dodatni bodovi

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja  

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja  

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje AZOO.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja:

 • prvo mjesto kao članovi ekipe: 3 boda
 • drugo mjesto kao članovi ekipe: 2 boda
 • treće mjesto kao članovi ekipe: 1 bod

Uvjerenje o postignutim rezultatima izdaje Hrvatski školski športski savez.

 1. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja temeljem odredbi članaka 19., 20. i 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22).

 

 

 

VAŽNO: Kandidati za upis u školu moraju do četvrtka, 4. srpnja 2024., do 14 sati predati u Tajništvo škole osobno ili e-poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.krsni list jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi učenici bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa).

Kandidati za upis u školu (kandidati s teškoćama u razvoju) moraju do srijede, 26. lipnja 2024., do 14 sati predati u Tajništvo škole osobno ili e-poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) krsni list jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu (to je preduvjet da bi učenici bili prihvaćeni kao naši kandidati bez obzira na odabrani prioritet upisa).

 

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 11. do 12. srpnja 2024. u vremenu od 9 do 12 sati dostaviti u Školu sljedeće dokumente:

 • potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica)
 • svjedodžbu 8. razreda osnovne škole
 • ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis

 

DODATNA PROVJERA ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u četvrtak, 4. srpnja 2024. u 9:00 sati (za kandidate koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik najmanje 4 godine).
Za kandidate s teškoćama u razvoju koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik najmanje 4 godine, dodatna provjera znanja bit će u srijedu, 26. lipnja 2024. u 9:00 sati.
Učenici su dužni u Tajništvo dostaviti pisani zahtjev za dodatnu provjeru znanja.

NAPOMENA: Fakultativne predmete – Talijanski jezik ili Njemački jezik – učenici prijavljuju na početku nastavne godine.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred u školskoj godini 2024./2025. u ljetnome i eventualno jesenskome upisnom roku.

Upisni rokovi