panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika

Statut

Indeks Članka

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), kanona 800. Zakonika kanonskog prava, Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i HBK i čl. 5. Odredbi Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama, Školski odbor Nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić - s pravom javnosti u Splitu na sjednici održanoj 4. srpnja 2016. god., uz prethodnu suglasnost osnivača Splitsko-makarske nadbiskupije sa sjedištem u Splitu koju predstavlja i zastupa nadbiskup mons. Marin Barišić (Broj: 422/16 od 4. srpnja 2016.) donio je

STATUT
Nadbiskupijske klasične gimnazije
„Don Frane Bulić“ Split
s pravom javnosti


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Škole, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, radno vrijeme, prava i dužnosti učenika i nastavnika, vodstvo i uprava Škole, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada Škole, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.

Članak 2.

Nadbiskupijska klasična gimnazija u Splitu (u daljnjem tekstu: Škola) privatna je srednja škola s pravom javnosti koja obavlja djelatnost srednjeg školstva sukladno katoličkim moralnim načelima.

Članak 3.

Osnivač i vlasnik škole je Splitsko-makarska nadbiskupija (u daljnjem tekstu Nadbiskupija)

Nadbiskupija je postala osnivačem i vlasnikom Škole na temelju odluke Ordinarija broj 1292/91. od 20. lipnja 1991. (Službeni vjesnik biskupija splitske metropolije br. 4/91, str. 12-13)

Škola je pravni slijednik Srednje škole za spremanje svećenika u Splitu, odnosno Nadbiskupske klasične gimnazije, koju je utemeljio nadbiskup Stjepan Cosmi 1700. godine.

Škola je Odlukom Ordinarija Nadbiskupije, mons. Ante Jurića, od 30. ožujka 1990. (br. 532/90) preimenovana u Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju  „Don Frane Bulić“ u Splitu. Škola je na temelju čl. 184. Zakona o usmjerenom obrazovanju (NN br. 42/89) i čl. 45. i 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju (NN br. 47/90) Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske (kl. oznaka: 602-03/91-01-135, ur. br. 532-02-4/3-91-01, Zagreb, 10. travnja 1991.) i Rješenjem (kl. oznaka: 602-03/92-01-454; ur. br. 532-02-6/3-92-03, Zagreb, 3. prosinca 1992.) dobila je pravo javnosti i verifikaciju za izvođenje obrazovnog programa klasične gimnazije.

Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Prava i dužnosti osnivača i vlasnika Škole Nadbiskupija obavlja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim na temelju Zakona, Zakonika kanonskog prava, Ugovorima između Svete Stolice i RH, Ugovoru između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije (HBK) i prema ovom Statutu.

Ispis E-mail