MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

Budući da ova nastavna godina započinje u posebnim uvjetima zbog pandemije COVID-19, veoma je važno upoznati se s mjerama pod kojima će se održavati nastava u našoj gimnaziji. Mjere su oblikovane prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. kolovoza 2020

Upoznavanje s uputama

Svi učenici, roditelji / skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelj) i djelatnici trebaju biti upoznati s ovim uputama.

Učenik / djelatnik ne dolazi u školu ako:

 • ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
 • ima izrečenu mjeru samoizolacije
 • ima saznanja da je zaražen s COVID-19.

Fizički razmak

Rad škole organizirat će se na način da se osigura koliko je god moguće socijalno distanciranje.

Higijena ruku

U svim je učionicama učenicima i nastavnicima dostupna tekuća voda i sapun. Treba kod učenika poticati razvijanje rutine redovitog pranja ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru po ulasku u učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. 

Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.

Dezinfekcija ruku

Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Upotreba dezinficijensa kod učenika nastojat će se ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu. Na ulazu u školu te na nekoliko lako dostupnih mjesta u školi bit će postavljeni dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku učenika i djelatnika s uputom za korištenje.

Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak ili prema uputama proizvođača). 

Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Spremačice će paziti da u dozatorima uvijek bude dovoljna količina sredstva za dezinfekciju.

Organizacija rada s učenicima

 • u odgojno-obrazovni rad bit će uključeni svi učenici po istom modelu (model A).
 • za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, škola će se javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.

Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):

 • učenika iz jednog razrednog odjela s učenicima drugih razrednih odjela
 • roditelja učenika i djelatnika škole
 • kod putovanja u školu i iz škole
 • prilikom ulaska u školu i izlaska iz škole
 • tijekom cjelokupnog boravka u školi.

Svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji.

Kako bi se osigurala što veća socijalna distanca tijekom radnoga dana smanjit će se, koliko je moguće, broj nastavnika i djelatnika (izvođenjem nastave u dvosatu).

Vezano za zajedničke prostorije:

 • prolazak će se skratiti na minimum time što će učenici za vrijeme malog odmora biti u razredima ako ne moraju koristit toalet
 • u vremenu prolaska učenika i nastavnika iz jednog razrednog odjela tim prostorijama, drugi odjeli ne prolaze
 • učenici prilikom prolaska zajedničkim prostorijama ne dodiruju nepotrebno površine ili predmete
 • učenici prolaze po najkraćoj mogućoj ruti kretanja prolazeći desnom stranom hodnika
 • nastavnik će, kad je to moguće, s učenicima provoditi vrijeme na otvorenom.
 • učenici će za vrijeme velikog odmora biti u dvorištu škole

Učenici u učionicama sjede jedan iza drugoga ili jedan pored drugoga, a ne licem u lice uz primjeren razmak. U učionicama u kojima je zbog ograničenog prostora razmak među učenicima manji od 2 m, svi učenici i nastavnici moraju nositi maske, a predviđeno je i uvođenje pregrade na stolovima.

Organizacija prostora

Značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna skupina učenika jednog razrednog odjela:

 • prostorija je prozračna i osunčana dnevnim svjetlom
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom
 • boravak u sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizirat će se po skupinama i na vidnom mjestu naznačit će se maksimalan broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima
 • dok učenici borave u prostoriji, u nju neće ulaziti druge osobe (primjerice zbog čišćenja i sl.)
 • korištenje toaleta organizirat će se na način da u prostoriji može istovremeno boraviti samo pet osoba što će se jasno naznačiti i na vratima; ostali učenici čekaju ispred vrata poštujući pravilo razmaka; također je potrebno poticati učenike na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske. Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine). U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere.

Ulazak i izlazak iz škole 

Ulazak u  školu je na glavna vrata uz portira, a izlazak uz sportsku dvoranu kroz Teslinu ulicu.

Škola vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: učenike, nastavnike, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre učenika, drugo osoblje koje nije nužno za rad škole). Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na ulazu, npr. za učenike se evidencija obavlja u razredu.

Ovlaštena osoba ulazi u školu na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe (po mogućnosti prema oznaci na podu), dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje. Ulazak/izlazak odvija se u fazama prema protokolu koji izrađuje škola.

Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti ustanovama (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.).  

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu, tako i u unutarnjim prostorima škole. 

Oprema

Učenike treba poučiti da ne dijele svoj pribor i stvari s drugim učenicima. Računala korištene za vrijeme informatike, očistit  će se prije korištenja druge obrazovne skupine.

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE:

Ulazak i dostava u školu

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/blagdanom/ i  radnim danom poslijepodne vrata otvara dežurni  portir.

Dostavu za potrebe škole preuzimaju nadležni radnici škole na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske.

Spremačice i čišćenje

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u školu. Zadnja osoba koja izlazi iz škole spremačica je iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

Provjetravanje prostorija

Prostorije u školi obvezno je provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika, i to u trajanju od najmanje pola sata te pod odmorima ili na način, ako to vremenske prilike dopuštaju, da se ostavi otvoren prozor. Kad je lijepo vrijeme, preporučuje se ostaviti otvorene prozore tijekom odgojno-obrazovnoga rada (npr. jedan sprijeda, jedan straga). Ako prozori ne mogu biti stalno otvoreni, prostoriju je potrebno redovito provjetravati tijekom odmora i bar jednom na 5 minuta tijekom sata. Prozori na kip na vrhu prozora stalno trebaju biti otvoreni.

Čišćenje prostora

Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prebrisavanjem više puta (na početku i na kraju radnog dana te najmanje jednom tijekom smjene). Izbjegavat će se  korištenje klimatizacijskih uređaja koji izazivaju kovitlanje zraka.

Čišćenje se provodi u vrijeme nakon odlaska učenika. Neophodno je pojačano čišćenje WC-a, umivaonika, kvaka u WC-ima, prekidača za svjetlo, tipki na vodokotlićima, površina koje se često dodiruju i to nakon svakog odmora. 

Maske za lice

Maske su obavezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti višekratne platnene maske koje su  učenici dobili prvog nastavnog dana osim pod točkom 1.):

 • medicinske maske i viziri potrebni su nastavnicima, samo ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u školi, dok je oboljelom učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju taj se učenik izolira u prostoriji dežurnog profesora dok po njega ne dođe roditelj, a nastavnik koji nadzire učenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku učenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj je učenik bio izoliran, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost daje pranju ruku vodom i sapunom. Ravnatelj će unaprijed odrediti koji će odgojno-obrazovni radnik  biti uz

eventualno izoliranog  bolesnog učenika do dolaska roditelja

 • kod potrebe za intimnom njegom učenika
 • kod komunikacije djelatnika
 • za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u školu nužan
 • u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz
 • učenicima i nastavnicima u učionicama u kojima je razmak između svih osoba manji od približno 2 m*. Stoga u našoj školi svi učenici i nastavnici nose maske u učionicama.

*u slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog škole i suglasnost osnivača, može odlučiti da za pojedinu školu učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obavezu nošenja maski čak i kod navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije. 

 • nastavnicima i svim drugim djelatnicima škole kod prolaska hodnikom i sl.
 • nastavnicima te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

Kad se maske nose, neophodno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta.

 

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA

Djelatnici:

Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine. 

Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,3 oC i veća, ovisno na specifikaciji beskontaktnog toplomjera) preporučuje se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju takvog mjerenja.

Evidencijska knjiga

Vodi se evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.

Postupanje s febrilnim djelatnikom, odnosno osobama s drugim simptomima zarazne bolesti 

S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor škole, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Ravnatelj treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj.

Učenici

Učenici pod nadzorom roditelja sami mjere temperaturu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju doći u školi, već se javljaju ravnatelju ili razredniku i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju učenika.

Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je učeniku izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako učenici razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u školi, dežurni nastavnik ili razrednik  odmah obavještava roditelja/staratelja, koji u najkraćem roku treba doći po dijete.

Sumnja na COVID-19

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:

 • povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2)
 • simptomi respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja
 • poremećaj osjeta njuha i okusa
 • gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu).

Učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u školu.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu

Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ili djelatnik:

 • ostaje kod kuće,
 • javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji.
 • roditelj ili djelatnik telefonom obavještava školu.

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u školi:

 • odmah treba pozvati roditelja učenika
 • učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja (soba dežurnog profesora).
 • oboljeli djelatnik odmah napušta školu.

Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku:

 • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili učenika sa sumnjom iz iste učionice/hodnika i sl.)*
 • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju škole.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti* postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kada se kod učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji.

Putovanje u školu javnim ili organiziranim prijevozom

U javnom prijevozu učenici se trebaju pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke distance) koje se mogu pronaći na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-djelatnosti-prijevozaputnika-autobusima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

UČENICI

Dodirivanje lica

Učenike treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi.

Kihanje i kašljanje

Učenike kada kašlju i kišu treba poticati da prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju.

Didaktička oprema

Opremu glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, potrebno je redovito oprati te kada je moguće izložiti da se osuši na suncu.

Tjelesne aktivnosti i glazbena kultura

Škola trebaju obratiti posebnu pozornost na fizičke aktivnosti učenika.  Učenike je  potrebno poticati na bavljenje športom zbog očuvanja dobrobiti i vlastitog zdravlja. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture treba se održavati koliko god je moguće na otvorenom. U zatvorenom primjenjuju se Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-treninge-u-zatvorenom_2.pdf.

Vanjski prostor podijeljen je i njegova je upotreba vremenski podijeljena prema razrednim odjelima.

Razredni se  odjeli ne smiju se spajati na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, niti u svlačionici, niti u dvorani.

Učenike treba poticati na sudjelovanje u kulturnim aktivnostima kako bi izrazili svoju kreativnost. Aktivnosti vezane uz kulturu koje su dio kurikuluma kao što je glazbena kultura, poželjno je provoditi, a kod pjevanja ih pozicionirati tako da nisu licem okrenuti jedan u drugoga.

Završne  mjere

U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se osigurala kontinuirana skrb za učenike.

Za obaveze iz ovih uputa gdje je navedena pozicija ravnatelja, ravnatelj može zadužiti  bilo kojeg djelatnika škole o čemu će zadužena odgovorna osoba koja će  o navedenom voditi  dnevnu pisanu evidenciju kada je to moguće. 

Ove mjere ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

 

Upute za čišćenje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19:  https://bit.ly/2VLkkt3 

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19:  https://bit.ly/3d1WmiS 

             

Sve što trebate znati o pranju ruku za zaštitu od koronavirusa (COVID-19) – UNICEF

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/UNICEF_Upute_za_pranje_ruku.pdf

 

Tko ne treba nositi masku? Izuzeće od obveze nošenja maske

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-odobveze-no%C5%A1enja-maske.pdf