panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika

Plan dopunskoga rada

Temeljem članka 75. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 isp. 90/11, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) na Sjednici Nastavničkoga vijeća Nadbiskupijske klasične gimnazije »Don Frane Bulić« – Split, dana 16. lipnja 2017. usvojen je sljedeći Plan dopunskog rada za učenike od I. do III. razreda koji imaju negativne ocjene na kraju nastavne godine 2016./2017.

PLAN DOPUNSKOG RADA

Plan dopunskoga rada - 1. razred

Plan dopunskoga rada - 2. razred

Plan dopunskoga rada - 3. razred