Obavijest o ispitima pred povjerenstvom

Članak 94. Statuta Škole propisuje da učenik ili roditelj „koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pismeni zahtjev Nastavničkom vijeću, preko ureda tajništva,  radi polaganja ispita pred povjerenstvom."

Na Sjednici Nastavničkog vijeća Škole 21. lipnja 2021 pročitani su svi učenički zahtjevi te je ravnatelj imenovao ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema ovom rasporedu:

1) srijeda, 23. lipnja 2021.

8:00 pismeni dio ispita iz:                 

HRVATSKOG JEZIKA     (1. a, 1. b, 2. a, 2. b)
ENGLESKOG JEZIKA     (1. b, 3. b )
LATINSKOG JEZIKA      
(2. a, 3. b)
GRČKOG JEZIKA            
(1. b, 2. a, 2. b)
MATEMATIKE                  (2. b)

9:30 usmeni dio ispita iz navedenih predmeta

 .................................................................................................................

11.00 pismeni ispit iz:                       

ENGLESKOG JEZIKA      (2. a)
LATINSKOG JEZIKA       (1. b)
FIZIKE                               (2. a, 2. b)

12:30 usmeni dio ispita

..............................................................................................................

11:00 ispit iz:                                    

POVIJESTI                           (1. a, 3. b)
GEOGRAFIJE                     (1. a, 3. b)
KEMIJE                                (2. b)

.........................................................................................................

2) četvrtak, 24. lipnja 2021.

8.00 ispit iz:                                       

LIKOVNE UMJETNOSTI      (3. b)