Plan dopunskog rada

Temeljem članka 75. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 isp. 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) na Sjednici Nastavničkoga vijeća Nadbiskupijske klasične gimnazije »Don Frane Bulić« – Split 24. lipnja 2021. usvojen je Plan dopunskog rada za učenike od I. do III. razreda koji imaju negativne ocjene na kraju nastavne godine 2020./2021.

nadnevak
8.00 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 12.30
petak, 25. lipnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ     1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
ponedjeljak, 28. lipnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
srijeda, 30. lipnja
SVETA MISA ZAHVALNICA - TE DEUM -
četvrtak, 1. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
petak, 2. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
ponedjeljak, 5. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
utorak, 6. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
srijeda, 7. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
FIZ      1a, 2a, 2b
GRČ   2a, 2b
GEO    1b
 
MAT  1b
MAT    2a, 2b, 3a
 
četvrtak, 8. srpnja
HRV   1b
HRV    2a, 2b
GRČ    3a, 3b
ENG   1a, 2a, 3b
LAT    1b, 2a
MAT   1a
LAT   1a
GRČ    1a
 
GRČ   2a, 2b
MAT    2a, 2b, 3a
 
MAT  1b
 
 
petak, 9. srpnja
HRV   1b
HRV   2a, 2b
MAT   1a
MAT   1b
MAT   2a, 2b