MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

Budući da i ova nastavna godina započinje u posebnim uvjetima zbog pandemije COVID-19, veoma je važno upoznati se s mjerama pod kojima će se održavati nastava u našoj gimnaziji. Mjere su oblikovane prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26. kolovoza 2021.

UPOZNAVANJE S UPUTAMA

Svi učenici, roditelji/skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) i djelatnici trebaju biti upoznati s ovim uputama.

Učenik / djelatnik ne dolazi u školu ako:

 • ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
 • ima izrečenu mjeru samoizolacije
 • ima saznanja da je zaražen koronavirusom.

FIZIČKI RAZMAK

Rad škole organizirat će se na način da se osigura koliko je god moguće socijalno distanciranje uz poštivanje mjera sprječavanja širenja zaraze.

HIGIJENA RUKU

U svim je učionicama učenicima i nastavnicima dostupna tekuća voda i sapun. Treba kod učenika poticati razvijanje rutine redovitog pranja ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru po ulasku u učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. 

Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.

DEZINFEKCIJA RUKU

Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Upotreba dezinficijensa kod učenika nastojat će se ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu. Na ulazu u školu te na nekoliko lako dostupnih mjesta u školi postavljeni su dozatori dezinficijensom za dezinfekciju ruku učenika i djelatnika.

Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak ili prema uputama proizvođača). 

Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Spremačice će paziti da u dozatorima uvijek bude dovoljna količina sredstva za dezinfekciju.

ORGANIZACIJA RADA S UČENICIMA

 • u odgojno-obrazovni rad bit će uključeni svi učenici
 • za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, škola će se javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.

Koliko god je to moguće, potrebno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):

 • učenika iz jednog razrednog odjela s učenicima drugih razrednih odjela
 • roditelja učenika i djelatnika ustanove
 • prilikom putovanja u/iz ustanove
 • prilikom ulaska i izlaska iz ustanove
 • tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

Svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji, no dopušteno je miješanje učenika tijekom izvođenja fakultativne, dopunske i dodatne nastave, tijekom proba zborskoga pjevanja te nastave tjelesne i zdravstvene kulture na način da je prilikom miješanja razrednih odjela obvezno držati najveći mogući razmak, kao i nošenje maske, osim prilikom sportskih aktivnosti.

Kako bi se osigurala što veća socijalna distanca tijekom radnoga dana smanjit će se, koliko je moguće, broj nastavnika i djelatnika izvođenjem nastave u dvosatu.

Vezano za zajedničke prostorije:

 • prolazak će se skratiti na minimum time što će učenici za vrijeme malog odmora biti u razredima ako ne moraju koristit toalet
 • učenici prilikom prolaska zajedničkim prostorijama ne dodiruju nepotrebno površine ili predmete
 • učenici prolaze po najkraćoj mogućoj ruti kretanja prolazeći desnom stranom hodnika
 • nastavnik će, kad je to moguće, s učenicima provoditi vrijeme na otvorenom (izvanučionička nastava)
 • učenici će za vrijeme velikog odmora biti u dvorištu
 • u učionicama u kojima je zbog ograničenoga prostora razmak između učenika manji od približno 2 m, svi učenici i nastavnici moraju nositi maske.

ORGANIZACIJA PROSTORA

Značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna skupina učenika jednog razrednog odjela:

 • prostorija je prozračna i osunčana dnevnim svjetlom
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom
 • boravak u sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizirat će se po skupinama i na vidnom mjestu naznačit će se maksimalan broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima
 • dok učenici borave u prostoriji, u nju neće ulaziti druge osobe (primjerice zbog čišćenja i sl.)
 • korištenje toaleta organizirat će se na način da u prostoriji može istovremeno boraviti samo pet osoba što će se jasno naznačiti i na vratima; ostali učenici čekaju ispred vrata poštujući pravilo razmaka; također je potrebno poticati učenike na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.

Hranu pripremljenu u obiteljskom domu u higijenskim uvjetima svaki učenik može donijeti u školu i konzumirati u školi, kao što se uobičajeno hrana donosila u školu prije pandemije.

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Potvrdu o eventualnom visokom riziku za rad cijepljenih djelatnika s kroničnim bolestima u odgojno- obrazovnoj ustanovi ili potvrdu o nepohađanju nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19, donosi nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite (školski liječnik za učenike, liječnik obiteljske medicine za djelatnike).

Ulazak i izlazak iz škole

Ulazak u školu je na glavna vrata uz portira, a izlazak uz sportsku dvoranu kroz Teslinu ulicu.

Škola vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: učenike, nastavnike, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre učenika, drugo osoblje koje nije nužno za rad škole). Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na ulazu, npr. za učenike se evidencija obavlja u razredu.

Ovlaštena osoba ulazi u školu na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje.

Posjete drugim ustanovama treba ograničiti na najmanju moguću mjeru (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.).  

Oprema

Učenike treba poučiti da, koliko je to moguće i primjereno dobi, dijele svoj pribor i stvari s drugim učenicima, uz pridržavanje higijenskih i epidemioloških mjera. 

Ulazak roditelja u školu

U školu učenici dolaze i iz nje odlaze kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije.

Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru. Na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i učitelji, nastavnici i profesori moraju nositi maske i održavati fizički razmak po mogućnosti dva metra.

ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

Ulazak i dostava u školu

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dopušten iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su prijeko potrebne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.), uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i prema potrebi nošenja zaštitne maske.

Spremačice i čišćenje

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u ustanovu. Zadnja osoba koja izlazi iz ustanove je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

Provjetravanje prostorija

Prostorije u ustanovi obvezno je provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika, i to u trajanju od najmanje pola sata te u vrijeme odmora ili na način, ako to vremenske prilike dopuštaju, da se ostavi otvoren prozor. Kad je lijepo vrijeme, preporučuje se ostaviti otvorene prozore tijekom odgojno-obrazovnoga rada. Ako prozori ne mogu biti stalno otvoreni, prostoriju je potrebno redovito provjetravati tijekom odmora i barem jednom na 5 minuta tijekom sata. Prozori na kip stalno trebaju biti otvoreni.

Klimatizacijski uređaji mogu se koristiti.

Čišćenje prostora

Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba, potrebno je dezinficirati brisanjem više puta dnevno (na početku i na kraju svake smjene). 

Čišćenje se provodi u vrijeme kada su učenici u dvorištu ili nakon njihova odlaska. Potrebno je pojačano čišćenje WC-a, umivaonika, kvaka u WC-ima, prekidača za svjetlo, tipki na vodokotlićima, površina koje se često dodiruju, i to nakon svakog odmora. 

MASKE ZA LICE

Maske su obvezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske, osim pod točkom 1.):

 • medicinske maske i viziri su potrebni nastavnicima samo ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se taj učenik izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj, a nastavnik koji nadzire učenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Nakon odlaska učenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj je učenik bio izoliran, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu. Prostor za izolaciju bolesnog učenika je prostorija za primanje roditelja na samom ulazu u atrij. Ravnatelj će odrediti koji će odgojno-obrazovni radnik biti s njim do dolaska roditelja.
 • prilikom komunikacije djelatnika u zbornici i drugom odgovarajućem prostoru licem u lice
 • za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan
 • u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz
 • učenicima i nastavnicima u učionicama u kojima je razmak između svih osoba manji od približno 2 m. Stoga u našoj školi svi učenici i nastavnici nose maske u učionicama, osim ako lokalni stožer u slučaju povoljne epidemiološke situacije ne odluči drugačije.
 • učenicima i nastavnicima kada dolazi do miješanja učenika različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima)
 • prilikom prolaska hodnikom i sl.
 • nastavnicima te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

Maske je potrebno nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta. 

Izuzet od obveze nošenja maske u školi može biti samo učenik/djelatnik čije zdravstveno stanje to onemogućuje; navedeno utvrđuje nadležni školski liječnik za učenika ili obiteljski liječnik za djelatnika.

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA 

Djelatnici

Dnevno mjerenje temperature. Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezno mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine, kako je navedeno u nastavku. 

Postupanje s febrilnim djelatnikom, odnosno osobama s drugim simptomima zarazne bolesti 

S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno raditi, brinuti se o djeci niti dolaziti u prostor škole, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Ravnatelj treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj.

Učenici

Učenici su dužni uz nadzor roditelja povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu te svaki put prilikom znakova koji mogu upućivati na povišenu temperaturu poput malaksalosti, umora, gubitka apetita, neuobičajene pospanosti, crvenila ili bljedila u licu, „staklastih“ ili suznih očiju, glavobolje i trbuhobolje te znakova respiratorne bolesti (kašalj, curenje nosa, grlobolja, bol u uhu). U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju pustiti učenika u školu, već se javljaju ravnatelju ili razredniku i izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 

U školi, prilikom sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) potrebno je učeniku u školi izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako učenici razviju simptome bolesti COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, nastavnici odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po svoje dijete. 

SUMNJA NA COVID-19

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu koronavirusom: 

 • povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)
 • simptomi respiratorne bolesti – kašalj, teškoće u disanju, grlobolja
 • poremećaj osjeta njuha i okusa
 • gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu).

Učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu. 

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu

Prilikom pojave navedenih znakova bolesti učenik ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava razrednika.

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu. 

Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku:

 • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili učenika sa sumnjom iz iste učionice) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti
 • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju koronavirusom koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obvezu žurno javiti ravnatelju ili razredniku.

Prilikom pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu koronavirusom, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se prilikom grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kada se u učenika ili djelatnika utvrdi zaraza koronavirusom, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa ili školskog liječnika što, uz ostalo, znači da se za sve osobe u kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji. 

PUTOVANJE U ŠKOLU JAVNIM ILI ORGANIZIRANIM PRIJEVOZOM

U javnom prijevozu učenici se trebaju pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke distance).

UPUTE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU