Natječaj za radno mjesto pedagoga

POZIV NA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA

koji je objavljen dana 31. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči NKG-a Split

Kandidati za radno mjesto pedagoga 1 izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnika na rad koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj pristupit će razgovoru u utorak 12. travnja 2022. od 8 do 10  sati.

PRAVILA I NAČIN TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje NKG Split, razgovor će se obaviti s kandidatima koja ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Provjera se sastoji od razgovora s kandidatima s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru. Ako kandidat ne pristupi na razgovor, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Usmena procjena kandidata putem razgovora provest će se na način da će svaki član Povjerenstva postaviti po jedno pitanje koje se vrednuje od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0 do 3 boda i na kraju zbrajaju. Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu potpisane, pravodobne i potpune. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će pristupiti procjeni.

Škola o rezultatima natječaja obavještava kandidate objavom na mrežnoj stranici škole, odnosno e-mailom ili poštom u slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti prilikom zapošljavanja.

Poziv za razgovor objavljen je 8. travnja 2022. godine na mrežnoj stranici NKG Split.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata