Ispiti pred povjerenstvom za maturante

Članak 94. Statuta Škole propisuje da učenik ili roditelj „koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pismeni zahtjev Nastavničkom vijeću, preko ureda tajništva, radi polaganja ispita pred povjerenstvom“.

Na Sjednici Nastavničkog vijeća Škole dana 25. svibnja 2022. prihvaćeni su podneseni zahtjevi i imenovana ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema rasporedu koji je objavljen na razrednim stranicama na MS Teamsu.