Odabrana putnička agencija za organizaciju maturalnog izleta

Na našim je mrežnim stranicama 16. svibnja 2022. objavljen Poziv za organizaciju višednevne učioničke nastave od 28. kolovoza do 4. rujna 2022. godine.

Kako je i objavljeno u Pozivu, javno otvaranje ponuda održalo se u našoj školi 31. svibnja 2022. godine. Odabrana je ponuda putničke agencije "Igana d.o.o.".