Naši učenici na županijskim natjecanjima

I ove su školske godine brojni naši učenici svojim znanjem i zalaganjem na školskoj razini natjecanja izborili nastup na županijskim natjecanjima i smotrama, u pojedinačnim i ekipnim kategorijama.

To su:

LiDraNo – skupni scenski nastup: Ana Marinović, Ružica Antonija Vuletić, Jure Vukušić, Andro Kučinić, Goran Kovačić, Lucija Topić, Petra Čulin, Rafaela Sara Ljubenkov, Milena Botica, Marta Ivić
mentor: don Vedran Torić

Hrvatski jezik: Natali Miličević
mentor: don Vedran Torić

Engleski jezik: Alka Tereza Petrović
mentor: s. Katarina Nekić

Latinski jezik: Renato Vilić, Klara Kozina, Ana Marinović, Ivan Mrčela, Luka Galić, Natali Miličević, Marta Ivić, Jelena Batarelo
mentori: s. Antonija Bernardica Delonga, Stjepan Mihanović, Ana Šegvić

Grčki jezik: Luka Cotić, Kristina Patrun, Ana Marinović, Luka Galić, Natali Miličević, Anamarija Stazić
mentori: Stjepan Mihanović, Ana Šegvić

Povijest: Branimir Barać, Katarina Bikić, Tomislav Hrvojević, Lana Landeka, Luka Galić
mentor: Ana Vučković

Geografija: Matej Šantić
mentor: Stjepan Pereža

Matematika: Rafael Batinić
mentor: Zrinka Bilopavlović

Fizika: Petar Čaljkušić
mentor: Zrinka Bilopavlović

Vjeronauk: Branimir Barać, Natali Miličević, Ante Perković, Renato Vilić
mentor: Zrinka Plenković

Natjecanje-izložba LIK 2023.: Lucia Lukenda, Milena Botica, Ana Medić
mentor: s. Antonija Bernardica Delonga

Debata: Lucia Lukenda, Lara Brkić, Katarina Plazibat, Mia Bilić-Prcić, Petar Čaljkušić, Lana Landeka
mentor: Vlatka Mladineo Gogić

Svim učenicima i mentorima još jednom čestitamo i želimo puno uspjeha.