Poziv i obavijest kandidatima - pedagog / pedagoginja

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na Natječaj, objavljen dana 16. ožujka 2023. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj straníci i oglasnoj ploči Škole, za radno mjesto pedagog / pedagoginja, na neodređeno, puno radno vrijeme, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Razgovor (intervju) kandidatâ s Povjerenstvom održat će se u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Zrinsko-frankopanska 19, Split, dana 4. travnja 2023., s početkom u 15 sati, prema sljedećem rasporedu (abecedno, prema prezimenu):

slika_2023-03-29_104753446.png

Kandidati su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije vrednovanja utvrđuje njihov identitet.

Smatra se da kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) u navedenom terminu, odustaje od daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

Povjerenstvo na razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i  motivaciju kandidata za rad u školi.

Ovaj Poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti.

OBAVIJEST o sadržaju i načinu provođenja procjene i vrednovanja

Klasa: 112-01/23-03/3
Ur. broj: 2181-1-292/23-02-3

Split, 28. ožujka 2023.

Povjerenstvo
za procjenu i vrednovanje kandidata