Obavijest za učenike

Svi učenici koji iz zdravstvenih razloga moraju biti potpuno ili djelomično oslobođeni aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u ovoj školskoj godini trebaju doći na pregled u školsku ambulantu 27. rujna u vremenu od 15 do 17 sati.

Pritom obavezno sa sobom trebaju ponijeti medicinsku dokumentaciju (specijalističke nalaze).

Služba za školsku medicinu
Ambulanta Brda - Ravne njive
Hercegovačka 40, Split
dr. Helena Tokić
tel.: 506 – 651