Obavijest o ispitima pred povjerenstvom

Članak 94. Statuta Škole propisuje da učenik ili roditelj „koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pismeni zahtjev Nastavničkom vijeću, preko ureda tajništva, radi polaganja ispita pred povjerenstvom“.

Na Sjednici Nastavničkog vijeća Škole, dana 25. lipnja 2024., prihvaćeni su svi zahtjevi učenika i imenovana ispitna povjerenstva koja će provesti ispite prema ovom rasporedu:

Srijeda, 26. lipnja 2024.

8:00 pismeni dio ispita iz              

LATINSKOG JEZIKA (1.a, 2.a i 3.a)

GRČKOG JEZIKA (1.b, 2.a, 2.b i 3.a)

 

9:30 usmeni dio ispita

LATINSKOG JEZIKA (1.a, 3.a i 2.a)

GRČKOG JEZIKA (1.b, 2.a, 2.b i 3.a)

 

11:30 ispit iz

GEOGRAFIJE (1.a, 1.b i 2.a)

 

11:30 ispit iz

LOGIKE (3.a)

 

13:00 ispit iz

BIOLOGIJE (2.a)

Četvrtak, 27. lipnja 2024.

 

8:00 pismeni dio ispita iz

FIZIKE (1.a, 1.b, 2.a i 3.a)

 

9:30 usmeni dio ispita iz

FIZIKE (2.a, 1.a, 1.b i 3.a)

 

12:00 pismeni dio ispita iz

MATEMATIKE (1.a i 2.a)

GRČKOG JEZIKA (1.a)

ENGLESKOG JEZIKA (2.a i 2.b)

 

13:30 usmeni dio ispita iz

MATEMATIKE (2.a i 1.a)

GRČKOG JEZIKA (1.a)

ENGLESKOG JEZIKA (2.a i 2.b)

 

13:30 ispit iz

KEMIJE (1.b i 2.a)

 

U Splitu 25. lipnja 2024.
Klasa: 602-01/24-12/03
Urbroj: 2181-1-292/02-24-1