panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12 ,94/13.,136./14. i 152./14.) Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“- s pravom javnosti, Split objavljuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. Računovođa
1 izvršitelj - puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uvjeti: Razina obrazovanja: stručni prvostupnik ekonomije
Radno iskustvo - 5 godina
Na natječaj se podjednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom na koji se poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta (životopis, dokaz o stručnoj spremi,domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.)

Rok natječaja je 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati Preslike dokumenata dostaviti poštom na adresu Škole.

Dan objave natječaja: 29.11.2016.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole,te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split.

Don Josip Dukić, prof.,
ravnatelj