panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XIII. Javnost rada

Indeks Članka

XIII. JAVNOST RADA

Članak 152.

Rad škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

  • redovitim izvještavanjem učenika, djelatnika, roditelja, skrbnika i odgajatelja Sjemeništa;
  • podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Ordinariju o rezultatima rada;
  • objavljivanjem općih akata;
  • objavljivanjem Statuta.

Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

Škola omogućava pristup informacijama koje posjeduje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i pravilima Ordinarija

Ispis E-mail