Statut - II. NAZIV I SJEDIŠTE

Indeks Članka

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.
Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti.
Sjedište škole je u Splitu, na adresi Zrinsko-frankopanska 19.
Škola je pravna osoba upisana u školski registar Trgovačkog suda u Splitu (br. Us-221/92. od 28. lipnja 1993.) u registarskom ulošku br. I-8560.
 
Članak 6.
Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.
 
Članak 7.
Naziv Škole istaknut je na zgradi u kojoj je njezino sjedište.