panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XIV. Poslovna i profesionalna tajna

Indeks Članka

XIV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 153.

Poslovnom tajnom smatraju se:

  • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom;
  • podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Školi;
  • podaci o poslovnim rezultatima Škole;
  • podaci o učenicima socijalno-moralne naravi.

Članak 154.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi djelatnici Škole bez obzira na način na koji su saznali za te podatke.

Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje djelatnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članak 155.

Profesionalnom se tajnom smatra sve što nastavnici, stručni suradnici i drugi djelatnici Škole saznaju o učenicima i njihovim roditeljima, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu učenicima i roditeljima.

Članak 156.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim tijelima.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Ispis E-mail