panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XVII. Prijelazne i završne odredbe

Indeks Članka

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 163.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga odobri Ordinarij Nadbiskupije.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se po istom postupku.

Opće akte usklađene s ovim Statutom Škola će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 3. ovog članka, primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koji nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

Članak 164.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole od 25. listopada 2010. godine.

Članak 165.

Ovaj Statut se odobrava ad experimentum na tri godine.


Ravnatelj:
don Josip Dukić

Predsjednik Školskog odbora:
Dr. don Nediljko Ante Ančić

Nadbiskup:
mons. Marin Barišić

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 5. srpnja 2016. godine, a stupa na snagu odmah.

Klasa: 602-03/16-01
Ur. br. 2181-162-16-01-35

U Splitu 4. srpnja 2016.

Ispis E-mail