panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XV. Nadzor

Indeks Članka

XV. NADZOR

Članak 157.

Nadzor nad radom Škole provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ordinarij Nadbiskupije i tijelo državne uprave u Županiji nadležno za poslove školstva.

Članak 158.

Inspekcijski nadzor nad Školom provodi prosvjetna inspekcija sukladno zakonu RH.

Članak 159.

Stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje obavljaju odgojno-obrazovni rad provode u granicama djelokruga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa stručno-pedagoški nadzornici.

Članak 160.

Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Škole obavlja ovlašteno tijelo državne uprave ili odgovarajuća ustanova s javnim ovlaštenjem, te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa kada se radi o sredstvima koja se osiguravaju iz državnog proračuna.

Za nadzor ostalih financijskih sredstava i poslovanja nadležan je Ordinarij.

Ispis E-mail