panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XVI. Zaštita okoliša

Indeks Članka

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 161.

Djelatnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša, te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti i dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje djelatnika Škole, učenika i građana na čijem području Škola djeluje.

Članak 162.

Škola izvođenjem odgojno-obrazovnog programa osobitu pozornost posvećuje odgoju učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Škole.

Ispis E-mail