panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XII. Opći akti Škole

Indeks Članka

XII. OPĆI AKTI ŠKOLE

Članak 149.

Opći akti Škole su:

 • Statut,
 • Pravilnici.

Pravilnici su:

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu načinu rada Škole
 3. Pravilnik o računovodstvu i financijskom poslovanju
 4. Pravilnik o zaštiti od požara
 5. Pravilnik o zaštiti na radu
 6. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
 7. Pravilnik o kućnom redu
 8. Pravilnik o radu školske knjižnice
 9. Pravilnik o stjecanju i korištenju sredstava učeničkog fonda

Članak 150.

Ravnatelj škole dužan je dostaviti na odobrenje ovaj Statut Ordinariju Nadbiskupije.

Članak 151.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana stupanja na snagu, osim ako je aktom dan početka primjene određen drugačije.

Ispis E-mail